Výroba

Profily vyrábané spoločnosťou Exal s.r.o. majú širokospektrálne využitie. Popri výrobe vlastných systémov dokážeme naplniť požiadavky aj nasledovných výrobných odvetví: automobilový priemysel, preprava tovaru, stavebný priemysel, osvetlovacia technika, vzduchotechnika, nábytkársky priemysel a vykurovacia technika. 

Extrudácia, práškové farbenie, eloxácia a kašírovanie sa uskutočňujú 
vo vlastnom závode. Osobitné oddelenie sa zaoberá mechanickým obrábaním profilov.


Extrudovanie Extrudovanie Mechanické procesy Mechanické procesy Eloxovanie Eloxovanie Renolitové fóliovanie Renolitové fóliovanie Práškové farbenie Práškové farbenie Ochranné fóliovanie Ochranné fóliovanie