Ochrana životného prostredia

Hliníkovy odpad na 100 % recyklujeme.

Vďaka vlastnému čistiacemu systému počas procesu farbenia 
vzniknutá odpadová voda neznečisťuje naše životné prostredie. Z procesu čistenia zostávajúce ďaľšie odpady odovzdávame na tento účel špecializovaným závodom na spracovanie odpadu.

Extrudovanie Extrudovanie Mechanické procesy Mechanické procesy Eloxovanie Eloxovanie Renolitové fóliovanie Renolitové fóliovanie Práškové farbenie Práškové farbenie Ochranné fóliovanie Ochranné fóliovanie