Ďalšie možnosti

- Výstavné stánky
 
- Výklady
 
- Firemné tabule
 
- Svietiacie zariadenia

- Displejové jednotky

- Nemocničné zariadenia

- Dopravníky 

- Akváriá
 
- Soláriá
  
- Zariadenie do plavární

- Poštové schránky

- Chladničky
 
- Domáce spotrebiče

- Kufre
 Extrudovanie Extrudovanie Mechanické procesy Mechanické procesy Eloxovanie Eloxovanie Renolitové fóliovanie Renolitové fóliovanie Práškové farbenie Práškové farbenie Ochranné fóliovanie Ochranné fóliovanie