Doprava, preprava

- Automobilový priemysel

- Konštrukcia plachty

- Autobusové dvere
 
- Vlakové interiéry

- Autobusové zastávky
 
- Bicykle

- Dopravné značky
 Extrudovanie Extrudovanie Mechanické procesy Mechanické procesy Eloxovanie Eloxovanie Renolitové fóliovanie Renolitové fóliovanie Práškové farbenie Práškové farbenie Ochranné fóliovanie Ochranné fóliovanie