Fóliovanie

Naša spoločnosť používa najmodernejšie zariadenia pri kašírovaní profilov, ktoré garantujú dokonalé a presné lepenie fólií na PVC aj hliníkové profily.

 
Technológia:

Na povrch profilov kašírujeme silným, dvojzložkovým polyuretánovým lepidlom PVC fóliu typu Renolit alebo Hornschuch, ktoré sú UV stabilné a odolávajú nepriaznivým vplyvom vonkajšieho počasia a majú dlhú životnosť.

Vzorkovník farieb:                      


 Extrudovanie Extrudovanie Mechanické procesy Mechanické procesy Eloxovanie Eloxovanie Renolitové fóliovanie Renolitové fóliovanie Práškové farbenie Práškové farbenie Ochranné fóliovanie Ochranné fóliovanie