ALUMINIUM 2014 - 10. svetový veľtrh hliníkového priemyslu, DüsseldorfNaša spoločnosť sa zúčastnila na 10. medzinárodnom veľtrhu ALUMINIUM 2014 v Nemecku. Aluminium je vedúci svetový veľtrh na platforme B2B pre hliníkový priemysel a jeho dôležité odvetvia použitia. Tu sa stretáva odvetvie Who-is-Who (kto je kto). Veľtrh spája výrobcov, spracovateľov dodávateľov technológií, ako aj konečných spotrebiteľov celého hodnotového reťazca, to znamená od surovín cez polotovary až ku hotovým výrobkom.

 Extrudovanie Extrudovanie Mechanické procesy Mechanické procesy Eloxovanie Eloxovanie Renolitové fóliovanie Renolitové fóliovanie Práškové farbenie Práškové farbenie Ochranné fóliovanie Ochranné fóliovanie