Mechanické procesy

Podľa potrieb zákazníkov vykonávame nasledovné mechanické spracovania:

  • rezanie na mieru
  • CNC obrábacie centrum
  • vŕtanie
  • frézovanie
  • dierkovanie
  • ohýbanie
  • vloženie tepelného mostu
  • upevňovanie kefkového tesnenia
  • upevňovanie gumového tesnenia
  • lepenie obojstrannej lepiacej pásky

Extrudovanie Extrudovanie Mechanické procesy Mechanické procesy Eloxovanie Eloxovanie Renolitové fóliovanie Renolitové fóliovanie Práškové farbenie Práškové farbenie Ochranné fóliovanie Ochranné fóliovanie