Ohýbanie

Povaha a rozsah deformácie profilu závisí na polomeru ohybu, type a hrúbke steny.

Extrudovanie Extrudovanie Mechanické procesy Mechanické procesy Eloxovanie Eloxovanie Renolitové fóliovanie Renolitové fóliovanie Práškové farbenie Práškové farbenie Ochranné fóliovanie Ochranné fóliovanie