Priemysel

Hliník a jeho zliatiny sú jedným všeobecne rozšíreným základným materiálom kvôli ich pozitívnym vlastnostiam a širokej škále použitia:

•  ľahko tvarovateľný, dobre spracovateľný, ľahko zvárateľný
•  výhodný pomer pevnosti k hmotnosti
•  odolný voči korózii
•  dlhá životnosťExtrudovanie Extrudovanie Mechanické procesy Mechanické procesy Eloxovanie Eloxovanie Renolitové fóliovanie Renolitové fóliovanie Práškové farbenie Práškové farbenie Ochranné fóliovanie Ochranné fóliovanie