Vloženie tepelného mostu

Z hľadiska tepelnej izolácie, plastové tepelné mosty sú umiestnené medzi hliníkovými profilmi.

Extrudovanie Extrudovanie Mechanické procesy Mechanické procesy Eloxovanie Eloxovanie Renolitové fóliovanie Renolitové fóliovanie Práškové farbenie Práškové farbenie Ochranné fóliovanie Ochranné fóliovanie